Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης 
Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Δημοσίευση: 22/05/2021

Τελευταία Ενημέρωση: 26/02/2022

 

 

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας DMU.

Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις περιγράφουν τους όρους και τους κανόνες που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας DMU, η οποία είναι εγκατεστημένη στη διεύθυνση www.dmu.gr

Στην ιστοσελίδα www.dmu.gr παρουσιάζεται το είδος των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας, και αφορούν στην παροχή υπηρεσιών στο διαδίκτυο (όπως ενδεικτικά, δημιουργία ιστοσελίδων, eshops, γραφικών, διαφημίσεων, διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ).

Δικαιοπάροχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Κωνσταντίνος Μήτσουρας και τον διακριτικό τίτλο DMU , με έδρα την οδό Κρυστάλλη 7, Μαρούσι, Αττική, ΤΚ 15126, Ελλάδα, ΑΦΜ: 174926054, ΔΟΥ Αμαρουσίου (στο εξής αναφερόμενος ως «DMU», «εμείς», «εμάς», «μας») ο οποίος επίσης τη διαχειρίζεται.

Γνωστοποίηση

Αυτοί είναι οι Όροι και οι Προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και η συμφωνία που ισχύουν ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία DMU. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των χρηστών όσον αφορά την χρήση της ιστοσελίδας μας. 

Η πρόσβαση και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας αυτής (στο εξής αναφερόμενες ως οι «Υπηρεσίες») καθώς και η διενέργεια συμφωνίας παροχής υπηρεσιών έχει ως προϋπόθεση την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες που επισκέπτονται ή χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.

Κάνοντας πλοήγηση στην Ιστοσελίδα και χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, αποδέχεστε όλους τους τρέχοντες Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και τις κατά καιρούς ενημερώσεις τους, οι οποίες διέπουν τη μεταξύ μας σχέση. Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξής σας για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) μέσω της Ενότητας «Contact» με θέμα «Όροι Χρήσης», β) με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση customers@dmu.gr με θέμα «Όροι Χρήσης» ή γ) με συστημένη γραπτή επιστολή στη διεύθυνσή μας. Η επικοινωνία και η ενημέρωσή μας για όποια τυχόν διαφωνία ή επιφύλαξη σας πρέπει να γίνει πριν την πλοήγησή σας ή τη χρήση των Υπηρεσιών μας ή την πραγματοποίηση παραγγελίας παροχής υπηρεσιών, άλλως η αποδοχή όλων των Όρων και Προϋποθέσεων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.

Δεδομένου ότι αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις επηρεάζουν τα έννομα δικαιώματά σου και τις νομικές σου υποχρεώσεις, σε συμβουλεύουμε να σταματήσεις να περιηγείσαι και/ή να χρησιμοποιείς την ιστοσελίδα της εταιρείας DMU, στην περίπτωση που διαφωνείς με αυτούς, καθώς και με τις ενδεχόμενες αναθεωρήσεις τους.

Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας έχει ως επιπλέον αναγκαία προϋπόθεση την αποδοχή εκ μέρους σου καθώς και την συμμόρφωσή σου στην Πολιτική Απορρήτου της DMU. Το Σημείωμα της Πολιτικής Απορρήτου μας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και ενιαίο με αυτούς σύνολο. Η Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες που τηρούμε σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και αποκάλυψη σε τρίτους των προσωπικών σου πληροφοριών και δεδομένων σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας και σου παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα ιδιωτικότητας που έχεις αλλά και τους τρόπους που σε προστατεύει ο νόμος. Σε παρακαλούμε να διαβάσεις προσεκτικά το Σημείωμα της Πολιτικής Απορρήτου μας, πριν χρησιμοποιήσεις την ιστοσελίδα μας.

Παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει παραπομπές (links) σε ιστοσελίδες ή/και υπηρεσίες τρίτων προσώπων, οι οποίες δεν ανήκουν στην DMU, ούτε ελέγχονται από αυτήν.

Η DMU δεν έχει κανένα έλεγχο και δεν υπέχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ενημερότητα, την εγκυρότητα, την ορθότητα, την νομιμότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα του περιεχομένου, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιασδήποτε τρίτης ιστοσελίδας ή υπηρεσίας. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η DMU δεν έχει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα, αμέσως ή εμμέσως, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προκλήθηκε ή φέρεται να προκλήθηκε εξαιτίας ή σε σχέση με τη χρήση ή την επίδειξη εμπιστοσύνης σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθό ή υπηρεσία που διατίθεται σε ή μέσω τέτοιας ιστοσελίδας ή υπηρεσίας.

Σας συμβουλεύουμε θερμά να διαβάσετε τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και τις πολιτικές απορρήτου κάθε ιστοσελίδας ή υπηρεσίας τρίτων προσώπων που επισκέπτεστε, διότι όταν χρησιμοποιείτε τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι & Προϋποθέσεις και η Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστοσελίδας.

Περιγραφή Υπηρεσιών

Η DMU παρέχει υπηρεσίες περιεχομένου στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Η DMU παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η DMU διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει, να ανανεώνει, εμπλουτίζει ή αποσύρει αυτές οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει

Στην ιστοσελίδα παρέχονται γενικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στην ιστοσελίδα δεν υπάρχει τιμολόγηση των υπηρεσιών. Η τιμολόγηση είναι εξατομικευμένη και γνωστοποιείται στον πελάτη με την σύνταξη πρότασης προσφερόμενων υπηρεσιών προς αυτόν. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η περιγραφή των υπηρεσιών είναι ενδεικτική και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πρόταση προς σύμβαση για τον πελάτη.

Κατόπιν επικοινωνίας μέσω email ή του live chat που παρέχεται δωρεάν στην ιστοσελίδα μας, συζητούμε μαζί σας τις ανάγκες σας και καταγράφουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών που επιθυμείτε. Μετά την καταγραφή των αναγκών σας, αναλύουμε το έργο ώστε να κατανοήσουμε την υπηρεσία ή τον συνδυασμό υπηρεσιών που μπορούμε να αναλάβουμε και σας αποστέλλουμε μία ενημερωτική πρόταση με τις διάφορες επιλογές που έχετε, πλήρως κοστολογημένες σύμφωνα με τις ανάγκες που μας υποδείξατε, προκειμένου να επιλέξετε ποια ή ποιες εξ αυτών επιθυμείτε. Μόλις μας ενημερώσετε για την τελική επιλογή σας, σας αποστέλλουμε μία εξατομικευμένη προσφορά, στην οποία περιέχονται αναλυτικά οι υπηρεσίες που θα σας παρέχουμε και η αμοιβή που αναλογεί στις υπηρεσίες αυτές.

Την εξατομικευμένη προσφορά υπογράφετε και μας την αποστέλλετε προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η μεταξύ μας επαγγελματική σχέση. Με την υπογραφή και αποστολή σε εμάς της εξατομικευμένης προσφοράς αποδέχεστε πλήρως ότι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διατρέχουν και ισχύουν καθ’ όλη της διάρκεια της επαγγελματικής μας σχέσης.

Η προσφορά που έχετε αποδεχτεί περιγράφει και αναλύει πλήρως τις υπηρεσίες που έχουμε αναλάβει καθώς και την αμοιβή που αντιστοιχεί σε αυτές. Στις ανωτέρω αμοιβές περιλαμβάνονται μόνο οι εργασίες & υπηρεσίες που αναφέρονται αναλυτικά στην εξατομικευμένη προσφορά και υπό την προϋπόθεση της έγγραφης αποδοχής της προσφοράς από εσάς. Οποιαδήποτε επιπλέον υπηρεσία, εργασία, παρέκκλιση, προσθήκη, αλλαγή στις υπηρεσίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις τιμές αλλά τιμολογούνται επιπλέον ξεχωριστά κατόπιν συμφωνίας. Η DMU δεν υποχρεούται να παρέχει καμία υπηρεσία πέραν των όσων αναφέρονται στην εξατομικευμένη προσφορά.

Οι υπηρεσίες μας βαρύνονται με την καταβολή ΦΠΑ 24%. Οι επαγγελματίες πελάτες με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ τους επαγγελματίες πελάτες της Ελλάδας), μετά την επαλήθευση του ΑΦΜ τους από το σύστημα VIES,  δεν θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

H καταβολή των αμοιβών που έχουν συμφωνηθεί με την έγγραφη αποδοχή της προσφοράς θα γίνεται τμηματικά, με τον τρόπο που αναλυτικά αναφέρεται στην εξατομικευμένη προσφορά. Οι περιοδικές υπηρεσίες θα πληρώνονται προκαταβολικά. Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της υπηρεσίας πριν τον χρόνο λήξης της.

Τρόποι πληρωμής:

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500 Ευρώ προς ιδιώτες (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών) και προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω PayPal συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι υπόκεισθε στους όρους και στις προϋποθέσεις λειτουργίας του συγκεκριμένου online παρόχου πληρωμών δεδομένου μάλιστα ότι έχετε συμβληθεί μαζί του κατά την εγγραφή σας ως μέλους του. Η DMU ουδόλως ευθύνεται για τις πολιτικές και τη λειτουργία του PayPal. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (πχ PayPal) ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η DMU.

Οι χρόνοι παράδοσης που αναφέρονται στην εξατομικευμένη προσφορά εξαρτώνται από την κατάθεση της προκαταβολής και την τήρηση των όρων καταβολής των αμοιβών από εσάς προς την DMU. Οι προθεσμίες δεν ξεκινούν πριν χορηγήσετε στην DMU όλο το αναγκαίο υλικό για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που συμβάλλεστε μαζί μας ως καταναλωτής η έναρξη εκτέλεσης της υπηρεσίας θα γίνεται με τον τρόπο που ορίζεται αναλυτικά κατωτέρω με τον τίτλο «Υπαναχώρηση». Σε περίπτωση που αιτηθείτε και γίνει αποδεχτή η υποβολή κάποιας αλλαγής, η προθεσμία για την παράδοση ξεκινάει εκ νέου και η παράδοση πρέπει να γίνει εντός του εύλογου χρόνου που θα ορίσει η DMU.

Αλλαγή ή ακύρωση σε παραγγελία μετά την αποστολή της υπογεγραμμένης εξατομικευμένης προσφοράς στη DMU γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η εκτέλεση της υπηρεσίας.

Η DMU υλοποιεί τις υπηρεσίες που ανέλαβε για λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας υλικό περιεχομένου που της παραδώσατε εσείς ή δημιουργώντας το περιεχόμενο αυτό σύμφωνα με τις εντολές και καθ’ υπόδειξη σας. Η DMU δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται στο έργο/ υπηρεσία που ανέλαβε για λογαριασμό σας, είτε της το παραδώσατε εσείς έτοιμο, είτε το δημιούργησε για λογαριασμό σας κατ’ εντολή σας. Ειδικά για το περιεχόμενο που της παραδίνετε εσείς έτοιμο δηλώνετε και διαβεβαιώνετε ότι δεν προσβάλει κανένα δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματικής ιδιοκτησίας ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας) ή εμπορικό μυστικό ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, νομικού ή φυσικού. H DMU δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις σας έναντι τρίτων προσώπων, νομικών ή φυσικών. Η DMU δεν έχει καμία ευθύνη όσον αφορά την τήρηση ή μη των νομικών υποχρεώσεών σας έναντι τρίτων προσώπων, πχ ενδεικτικά σχετικά με τους Όρους χρήσης της ιστοσελίδας/υπηρεσίας σας, την συμμόρφωση σας με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τις υποχρεώσεις σας έναντι των καταναλωτών και την εν γένει συμμόρφωση σας με την νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, τη συμμόρφωσή σας με ειδικότερους νόμους που διέπουν την ιστοσελίδα/υπηρεσία σας, τις συμβατικές σχέσεις με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, τις ενδεχόμενες αδικοπραξίες εναντίον τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών κλπ.

Η DMU διατηρεί το δικαίωμα να θέτει σε σημείο επί του έργου που δημιούργησε για λογαριασμό σας (ενδεικτικά πχ. στην ιστοσελίδα, το e-shop, τα γραφικά, τα κινούμενα γραφικά, τα video, τις διαφημίσεις κλπ που κατασκεύασε για εσάς), σημείωση (tag) ότι είναι ο δημιουργός του έργου. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να τεθεί η σημείωση (tag) αυτή, πρέπει να μας ενημερώσετε προκειμένου να τιμολογήσουμε χωριστά την παράλειψη αυτή. Η σημείωση (tag) θα διατηρείται στην ιστοσελίδα σας για όσο χρόνο διατηρείται η μεταξύ μας σχέση ή/και σε περίπτωση που η σχέση ολοκληρωθεί με την παράδοση της ιστοσελίδας/e-shop, θα διατηρείται για όσο χρόνο παραμείνει αναλλοίωτο το περιεχόμενο που η DMU σας παρέδωσε. Σε περίπτωση που αρνηθείτε να αφαιρέσετε την σημείωση (tag) επιφυλασσόμαστε για το δικαίωμα μας να αποζημιωθούμε για την άρνησή σας αυτή.

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να γραφτείτε στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της DMU. Η εγγραφή είναι δυνατή και για όσους από εσάς δεν έχετε ξεκινήσει κάποια σχέση συνεργασίας μαζί μας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την εγγραφή σας.

Όλες οι υπηρεσίες διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για μεταπώληση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την σύναψη επαγγελματικής σχέσης B2B υπηρεσιών επικοινωνήστε μαζί μας για να προχωρήσουμε σε νέα ξεχωριστή έγγραφη συμφωνία.

Σε περίπτωση που επιλέξετε κάποιες από τις συνδρομητικές υπηρεσίες μας, είναι δυνατόν να σας χορηγήσουμε κωδικούς για να έχετε πρόσβαση στην εξατομικευμένη καρτέλα σας στην οποία θα υπάρχουν πληροφορίες για τον υπόλοιπου των πακέτων που επιλέξατε καθώς και δυνατότητα ανανέωσης των συνδρομητικών σας πακέτων.

Υπαναχώρηση

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, σας καλούμε να ελέγχετε την ποιότητα των υπηρεσιών μας κατά την παραλαβή τους. Αν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση customers@dmu.gr.

Αν συμβάλλεστε μαζί μας ως καταναλωτής, σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας Καταναλωτή, έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από την εκτέλεση της εξατομικευμένης προσφοράς που έχετε αποδεχτεί χωρίς να απαιτείται να αναφέρετε τους λόγους υπαναχώρησης και χωρίς καμία επιβάρυνση (άρθρο 3ε Ν. 2251/1994). Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες μετά την έγγραφη αποδοχή της εξατομικευμένης προσφοράς.  Η υπαναχώρηση πρέπει να δηλωθεί με ρητό και έγγραφο τρόπο μέσω email. Σε περίπτωση έγκαιρης υπαναχώρησης θα επιστραφεί τυχόν προκαταβολή που είχε καταβληθεί με τον ίδιο τρόπο που καταβλήθηκε και αφού επιστρέψετε το τυχόν εκδοθέν από τη DMU φορολογικό παραστατικό.

Η εκτέλεση της εξατομικευμένης προσφοράς θα ξεκινήσει μετά την παρέλευση της προθεσμίας 14 ημερών για την υπαναχώρηση του πελάτη από την ημερομηνία παραλαβής της υπογεγραμμένης. Κατ’ εξαίρεση, η εκτέλεση μπορεί να ξεκινήσει πριν την παρέλευση της προθεσμίας των 14 ημερών εφόσον ο πελάτης παρέχει εγγράφως τη ρητή συγκατάθεσή του για την εκτέλεση της παρούσας επιβεβαιώνοντας εγγράφως πως αποδέχεται ότι με την έναρξη εκτέλεσης χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ περ. ιγ του Νόμου για την Προστασία Καταναλωτή (Ν. 2251/1994).

Επισημαίνουμε ότι τα κριτήρια για το καθορισμό της ιδιότητας του καταναλωτή περιλαμβάνονται στον περί προστασίας Καταναλωτή (Ν. 2251/1994).

Διανοητική Ιδιοκτησία

Η DMU αποτελεί τον αποκλειστικό δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) που σχετίζονται με την ιστοσελίδα της και τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, σε κάθε είδους πρόγραμμα Η/Υ (software) που αποτελεί μέρος της ιστοσελίδας, σεναρίου, φωτογραφιών, κειμένων, βίντεο, γραφικών, μουσικής, ήχων, εικόνων και οποιουδήποτε άλλου υλικού το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα (τα οποία αναφέρονται συνολικά στο εξής ως «Περιεχόμενο»).

Όλες οι πληροφορίες, επικοινωνίες, προγράμματα Η/Υ, διάλογοι – σενάρια, φωτογραφίες, κείμενα, βίντεο, γραφικά, μουσική, ήχοι, εικόνες και άλλα υλικά τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα της DMU (και τα οποία αναφέρονται συνολικά ως «Περιεχόμενο») μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενημερωτικούς λόγους και για μη εμπορικούς ή προσωπικούς σκοπούς μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιήσετε το περιεχόμενο και ότι θα διατηρήσετε όλες τις διακηρύξεις πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας της DMU. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την πρότερη ρητή έγγραφη συναίνεση της DMU. Η παράνομη και μη εγκεκριμένη αντιγραφή, ιδιοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας αποτελεί παραβίαση της εθνικής, ευρωπαϊκής και/ή διεθνούς νομοθεσίας και μπορεί να διωχτεί σε επίπεδο εθνικού ή ενωσιακού δικαίου. Δεν απαιτείται άδεια της εταιρείας DMU προκειμένου να τεθεί σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα υπερσύνδεσμος (link) προς την ιστοσελίδα της DMU, παρόλα αυτά, τυχόν προηγούμενη ενημέρωση της εταιρείας DMU θα ήταν εκτιμητέα.

Όλα τα προϊόντα και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα, κατοχυρωμένα ή μη, των δικαιούχων τους. Το εμπορικό σήμα της DMU σας παρέχεται και γίνεται προσβάσιμο για ενημερωτικούς λόγους. Η DMU σε καμία περίπτωση δε σας παραχωρεί άδεια χρήσης του. Η πνευματική ιδιοκτησία επί των δικαιωμάτων στο περιεχόμενο ανήκει είτε στη DMU ή στον δημιουργό του υλικού. Κανένας τίτλος ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν μεταβιβάζεται σε εσένα.

Σύνδεση στην παρούσα ιστοσελίδα

Μπορείτε να συνδεθείτε (link) στην αρχική μας σελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι ενεργείτε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, χωρίς να βλάπτετε ή να εκμεταλλεύεστε τη φήμη της DMU. Δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε σύνδεση που να υπονοεί είδους σχέση από εμάς ή έγκριση ή υποστήριξη από εμάς εκεί που δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να δημιουργείτε σύνδεση με οποιαδήποτε ιστοσελίδα δεν είναι υπό την ιδιοκτησία σας. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  

Δεν επιτρέπεται κατάχρηση αυτής της Ιστοσελίδας, η παρακώλυση ή με οποιοδήποτε τρόπο παρενόχληση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και η αντικατάσταση ή μεταβολή του περιεχομένου της. Δεν πρέπει να διαπράττετε ή ενθαρρύνετε αξιόποινες πράξεις, να μεταδίδετε ή διανέμετε ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, λογικές βόμβες ή να αναρτάτε οποιοδήποτε κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό και γενικά δεν επιτρέπονται ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή λειτουργίας της ιστοσελίδας. Επίσης, απαγορεύεται η παράβαση της υποχρέωσης της τήρησης του απορρήτου ή η χρήση της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παράνομο, προσβλητικό ή άσεμνο.

Περιορισμός ευθύνης

Η DMU ή ο ιδιοκτήτης της ή οι υπάλληλοι /συνεργάτες της, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία,  να θεωρηθούν υπαίτιοι απέναντι σε οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιαδήποτε ειδική, τυχαία, έμμεση ή επακόλουθη ζημία οποιουδήποτε είδους (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, απώλεια προσωπικών δεδομένων ή άλλων πληροφοριών, επιχειρηματική διακοπή, απώλεια ιδιωτικότητας) που προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας, ή σε κάθε άλλη περίπτωση σχετικά με οποιοδήποτε όρο των παρόντων ακόμα και αν η DMU ή οποιοσδήποτε προμηθευτής της είχε αποδεχτεί την πιθανότητα μίας αντίστοιχης ζημιάς ακόμα και αν η αποκατάσταση αποτυγχάνει του βασικού της σκοπού.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα παρέχεται σε εσένα «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» και «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ» με όλα τα ελαττώματα και ελλείψεις χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους. Η DMU, στο μέγιστο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, για δικό της λογαριασμό και για λογαριασμό των συνεργατών της και των δικών τους δικαιοπαρόχων,  ρητά απορρίπτει όλες τις εγγυήσεις, ρητές, σιωπηρές, νόμιμες ή μη, σε σχέση με τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης, καθώς και εγγυήσεων που μπορεί να προκύψουν από την πορεία εκτέλεσης, χρήσης ή εμπορικής πρακτικής. Χωρίς κανένα περιορισμό των προηγούμενων, η DMU δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δέσμευση ότι η ιστοσελίδα θα αποδειχτεί αντάξια των προσδοκιών σου, θα αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα, θα είναι συμβατή ή θα λειτουργεί μαζί με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό (software), εφαρμογή, σύστημα ή υπηρεσία, ότι θα λειτουργεί χωρίς διακοπή, ότι θα ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε κριτήριο απόδοσης ή αξιοπιστίας, ή ότι θα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα, ή πως θα διορθωθούν τυχόν σφάλματα ή ελλείψεις.

Χωρίς κανένα περιορισμό των ανωτέρω, ούτε η DMU ούτε κανένας προμηθευτής της DMU δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση κανενός είδους, άμεση ή έμμεση για τα ακόλουθα: i) για τη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, ή για τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά ή/και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται εκεί, ii) ότι η ιστοσελίδα θα τρέχει αδιάκοπα ή χωρίς προβλήματα, iii) για την ακρίβεια, αξιοπιστία, ή ροή οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου που παρέχεται από την  ιστοσελίδα, iv) για την ακρίβεια, αξιοπιστία ή ροή οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου διαφημίσεων ή τρίτων ιστοσελίδων στο οποίο παραπέμπεστε μέσω υπερσυνδέσμων από την ιστοσελίδα ή που η ιστοσελίδα σας παρέχει πρόσβαση v) ότι η ιστοσελίδα, οι σέρβερς, το περιεχόμενο ή η ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποστέλλεται από ή για λογαριασμό της εταιρείας DMU είναι ελεύθερη από ιούς (viruses), αρχεία κώδικα (scripts), δούρειους ίππους (trojan horses), σκουλήκια (worms), κακόβουλο λογισμικό (malware), ωρολογιακές βόμβες (timebombs), ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Επίλυση Διαφορών

Αν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή διαφωνία σχετικά με την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να επιχειρήσετε να επιλύσετε τη διαφορά κατ’ αρχήν ανεπίσημα και με φιλικό τρόπο με την DMU. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν, συμφωνείτε να παραπέμψετε τη διαφορά σε Διαμεσολάβηση, ως τον πλέον κατάλληλο τρόπο εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς. Σε περίπτωση που η Διαμεσολάβηση δεν καταλήξει σε συμφωνία των μερών τότε και μόνο μπορεί το μέρος που το επιθυμεί να απευθυνθεί στα Δικαστήρια.

Ισχύουσα Νομοθεσία

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφοράς που θα προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας της DMU είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Η χρήση της ιστοσελίδας ενδέχεται να υπόκειται επιπλέον σε Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ή Διεθνείς κανόνες και Συμβάσεις που είναι σε ισχύ στην Ελλάδα.

Διαχωρισμός

Αν ένας εκ των παρόντων όρων κηρυχτεί άκυρος ή/και ανυπόστατος, ο όρος αυτός θα τροποποιηθεί και θα ερμηνευτεί με τέτοιο τρόπο που να εκπληρώνει το σκοπό της διάταξης στο μέγιστο δυνατό βαθμό στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας ενώ οι υπόλοιποι όροι θα εξακολουθούν να ισχύουν ως έγκυροι και με άμεση ισχύ.

Μετάφραση – Ερμηνεία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες, εφόσον τους έχουμε καταστήσει διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας.

Συμφωνείτε ότι, σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει το πρωτότυπο Ελληνικό κείμενο.

Τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια, να τροποποιούμε ή να αντικαθιστούμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.

Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων τίθενται σε ισχύ άμεσα αμέσως μόλις δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα.

Προτείνουμε να επισκέπτεστε τακτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας προκειμένου να είστε πάντα ενήμερος για τυχόν τροποποιήσεις που γίνουν.

Εφόσον εξακολουθήσεις να περιηγείσαι ή να χρησιμοποιείς την ιστοσελίδα μας αφότου τυχόν τροποποιήσεις απέκτησαν ισχύ, συμφωνείς πως δεσμεύεσαι από τους αναθεωρημένους όρους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείς με τους νέους όρους, συνολικά ή τμηματικά, σε παρακαλούμε να σταματήσεις να χρησιμοποιήσεις την ιστοσελίδα καθώς και τυχόν υπηρεσίες.

 

 

Δημοσίευση: 22/05/2021

Τελευταία Ενημέρωση: 26/02/2022

DMU

Service page under construction

The detailed service page is under construction and is coming soon. If you require assistance, please contact us by clicking here 

If you would like to be notified when it releases, you can subscribe to our newsletter below by clicking the button below

You have successfully subscribed to our newsletter